O projektu

Milí Nymburáci,

projekt "Nymburáci Nymburákům" je nápadem starosty Tomáše Macha. Jeho přáním bylo místní podnikatele více zapojit do dění ve městě a propojit je díky kulturním akcím s občany města.
V aktuální situaci se heslo „Nymburáci Nymburákům“ stalo synonymem pro pomoc jednoho druhému, pro spojení, díky kterému si jsou lidé ve městě navzájem oporou. Aktivita „Nymburáci Nymburákům šijí roušky“ sdružila lidi, kteří chtějí v současné nelehké situaci svou aktivitou pomoci svému městu, svým spoluobčanům. Cílem je zorganizovat a zefektivnit nejen dobrovolnické šití roušek a jejich distribuci těm, kteří je potřebují, ale i propojit již aktivní dobrovolníky.
Pojďme pomáhat společně, pojďme si práci rozdělit, spojit své síly a ulehčit práci nejen švadlenkám, ale i těm, kteří již nyní Nymburákům pomáhají. S pokorou děkuji všem, kteří se zapojili a zapojí, protože stále platí a bude platit, že SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!!

Stanislava Tichá

Published on  March 26th, 2020